De Doos van Pandora

De marter in een hoek gedreven...

“Heilige Sjit, helper in uitzichtloze situaties, sta me bij”, prevelde de dronkaard, die aan de grond genageld stond van de schrik.

Zijn blik wisselde voortdurend tussen de koud glinsterende punt van de pijl die voor hem gereed lag en het schild van Gerlanus dat net buiten het bereik van zijn voeten gevallen was. Hij duwde zich nog harder tegen de bemoste stadswal in de hoop dat de stenen achter hem, hem zouden opnemen in een veilig onderkomen. Helaas, ze smolten niet om hem heen. Hij bidde om een geheime deur in de muur waar hij door zou kunnen vallen, maar werd niet verhoord. Hij zat in de val. Het weerzinwekkende schepsel versperde de weg naar de stad. Het keek hem niet aan, maar staarde uitdrukkingsloos in het ijle. De wezenloze blik contrasteerde fel met de vastberadenheid waarmee de kruisboog op hem gericht was.

De ondode leek wel eeuwig te wachten met het overhalen van de trekker… Schepte die oude smeerlap van een magiër er genoegen in om zijn slachtoffers eerst nog in hun broek te laten doen voor hij hen liet executeren? Deze vreemde pauze leek niet in het rijtje van koelbloedige uitschakelingen te passen…

De dronkaard voelde een warme bron in zich opwellen, de wil om te overleven… Zijn lichaam was helemaal opgespannen, zoals de pees die de pijl elk moment op zijn dodelijke koers kon lanceren…Zijn greep rond de lans verstrakte; met één beweging flitste hij opzij en slingerde hij de lans in de richting van het abominabele creatuur… Bijna perfect gelijktijdig weerklonk voor de derde maal een zoevend geluid; de dronkaard greep naar zijn rechterschouder waar bloed uit gutste…Een stekende pijn verspreidde zich, het was alsof helse termieten gangen groeven door zijn botten…

Comments

Beste vrienden, ik heb een klein stukje bij gepost…Hopelijk vinden jullie het een beetje OK…Gert heeft mijn arme personnage in een wel heel moeilijke situatie gebracht :p

De marter in een hoek gedreven...
 

Ieder goed verhaal kent wel een aantal uitzichtloze situaties :). Ik heb nog een aantal tikfouten eruit gehaald en wat html toegevoegd (de uitlijning). Mooi geschreven, leuk ook dat ge uw eigen personage durft te verwonden (vele roleplayers hebben daar vaak nogal problemen mee…)

Nu is het enkel nog wachten op Thomas!

Owja, als ge zo’n wikipedialink wilt toevoegen simpelweg uw woord tussen 2 vierkante haken zetten. —> [[Gert]]

De marter in een hoek gedreven...
 

Mooi stukje van Steven weeral!! ja sorry dat het nog even wachten is op mijn deel, maar ik had nog een paar vragen voor Gert. Ik wilde het ineens goed doen he. Best wel spannend! Zo ons verhaal online :D

De marter in een hoek gedreven...
GeGo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.