De Doos van Pandora

Opperste verwarring

Isaac had zich op het moment dat de zonderling verscheen afkeurend omgedraaid naar zijn merrie. Hij was Kleo aan het strelen op bek en hals en was haar goedkeurende woordjes aan het toefluisteren toen de moordende pijl door de lucht schoot. Het zoeven van de pijl en het daaropvolgende ploffende geluid van de gevelde poortwachter deden Isaac over zijn schouder kijken. Hij zag de poortwachter neerliggen met een pijl door zijn nek. Op dat moment namen zijn reflexen, tot het uiterste afgesteld door jarenlange training, het over. Hij negeerde het ontluikende, scherpe gevoel van angst dat zich diep in zijn buik begon te nestelen. Hij voorkwam dat hij onbedachtzaam in elkaar zou duiken, maar verplichtte zich om helder te blijven denken.

Zijn rechterhand rustte al vanaf het moment dat hij de wachter had zien liggen op zijn zwaard. Maar nu besefte hij dat het gevaar van een boogschutter (of iets dergelijks) afkomstig was en dat hij met zijn zwaard hier dus niets kon doen. Bovendien bevonden hij en Kleo zich in een zeer slechte positie. De aanvaller kon elk moment een volgende pijl op één van hen twee afschieten zo hij koos. Hij schoot in actie: Isaac nam Kleo bij het bit en trok haar naar de stadswal. Daar drukte hij haar zo goed mogelijk tegen de wand. “Blijf Kleo!” riep hij. Hij wist dat de merrie ook het gevaar gevoeld had en dat ze zou blijven staan. Hij drukte zichzelf ook tegen de muur. Dan zag hij dat de tweede wachter nog steeds met grote ogen en vol ongeloof en/of afgrijzen naar zijn gevallen maat keek. “Wachter! He, wachter! Sla alarm, doe iets!!” Isaac was vastbesloten om de situatie onder controle te krijgen. Controle, hij was niets anders gewoon. Hij haalde de boog van zijn rug en nam een pijl ter hand. Hij drukte zijn rug tegen de muur en schoof op naar de poort. Hij stond nu half in de poortopening, van hieruit kon hij ook binnen in de stad kijken. Isaac zag de gevelde poortwachter liggen en iets verder de dronkaard staan. “Zoek toch dekking man, zo meteen volg je de wachter naar de eeuwige kroegentochten.” Isaac wende zijn blik af van de man en keek gespannen rond. Hij trachtte de onbekende aanvaller te vinden en moest hij hem vinden zou hij onmiddellijk een schot in zijn richting lossen, hopend het gevaar uit te schakelen…

Comments

GeGo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.